• با این عمل ۱۰ سال جوان‌تر گردید

    با این عمل ۱۰ سال جوان‌تر گردید: رژیم و تغذیه برنا شدن پوست ، تمام سیستم‌های تن با آب فعالیت می‌نمایند. مایعات سموم را از اندام حیاتی تن دفع می‏‌نمایند. شاید تصور کنید ما با شتر وجه مشترک چندانی نداریم، ولی یک چیزمان خیلی به هم میاید: «هر دوی ما قادریم ساعت‌های مدیدی را سوای […]
    • توسط آزیتا قلی پور
    • ۳ سال پیش
    • ۰