• نحوه اعراب گذاری در ورد

      نحوه اعراب گذاری در ورد : برای اعراب گذاری در ورد می توانید با فشار دادن چند کلید به صورت همزمان اعراب ها  را به راحتی در ورد ایجاد کنید. دکمه Shift  یکی از پرکاربرد ترین کلید های صفحه کلید می باشد و نقش مهمی در اعراب گذاری دارد. برای اعراب گذاری ابتدا باید […]
    • توسط مهسا حسنی
    • ۳ سال پیش
    • ۰