زنجیره زده
زمان مطالعه این مطلب: 8 دقیقه

آموزش بافت کلاه مدل فرانسوی

 

آموزش بافت کلاه مدل فرانسوی  : کلاه برت یا بره که به کلاه فرانسوی هم شهرت دارد، یکی از پرطرفدارترین مدل‌های کلاه است. امروز در بخش آموزش بافتنی با بی هوش  آموزش بافت کلاه فرانسوی بسیار زیبا را در بخش آموزش بافتنی با طرح برگ‌های برجسته  خواهید دید.

 

آموزش بافت کلاه مدل فرانسوی

 

در نمونه اصلی، برای بافت این کلاه فرانسوی از یک کلاف کاموای آلیز دیوا استفاده شده است

 

جدول اندازه های تقریبی کلاه برای سنین مختلف

جدول اندازه های تقریبی کلاه برای سنین مختلف

 

بیشتربخوانید: ۲۰ ایده خلاقانه و کاربردی با بطری پلاستیکی

ستون سمت چپ اندازه دور سر است، ستون بعدی قطر دایره کلاه که از تقسیم دور سر بر عدد ۳٫۱۴ بدست می آید.

ستون سوم از چپ ارتفاع کلاه و اولین ستون از سمت راست سن است.

اندازه دور سر برای اکثر بزرگسالان ۵۶ سانت است. بنابراین قطر دایره تقریبا ۱۸ سانت خواهد بود.

چون کلاه برت (فرانسوی) حالت افتاده دارد قطر را ۱٫۵ برابر ۱۸ سانت که ۲۷ سانت می شود، می گیریم.

 

آموزش بافت کلاه مدل فرانسوی

 

راهنمای بافت کلاه فرانسوی

رج ۱ : در حلقه جادویی ۳ زنجیره و ۲۳ پایه بلند ببافید.

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

 

راهنمای بافت کلاه فرانسوی

 

رج ۲ : ۳ زنجیره بافته و در پایه بعدی یک پایه بلند و ۲ زنجیره ببافید.

تا پایان رج (۲ پایه بلند و ۲ زنجیره) ببافید.

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

 

آموزش بافت کلاه مدل فرانسوی

 

رج ۳ : ۳ زنجیره بافته و در پایه بعدی یک پایه بلند و ۳ زنجیره ببافید.

تا پایان رج (۲ پایه بلند و ۳ زنجیره) ببافید.

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

 

آموزش بافت کلاه مدل فرانسوی

بیشتر بخوانید: انواع تزیینات ویژه کریسمس ۲۰۲۱

 

رج ۴ : ۳ زنجیره زده و در پایه بعدی دو پایه بلند ببافید.هخو

۲ زنجیره زده و داخل فضای ۳ زنجیره ای یک پایه بلند و ۲ زنجیره ببافید.

تا پایان رج (یک پایه بلند،۲ پایه بلند در یک پایه، ۲ زنجیره، یک پایه بلند داخل فضای ۳ زنجیره ای و ۲ زنجیره) ببافید.

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

 

آموزش بافت کلاه مدل فرانسوی

 

رج ۵ : ۳ زنجیره زده، روی پایه بعدی یک پایه دوبل برجسته از جلو و روی بعدی پایه بلند ببافید.

۳ زنجیره زده، روی تک پایه را دو پایه بلند و ۳ زنجیره ببافید.

تا پایان رج ( یک پایه بلند، یک پایه دوبل برجسته از جلو و یک پایه بلند ببافید.

۳ زنجیره زده، روی تک پایه را دو پایه بلند و ۳ زنجیره ببافید).

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

 

آموزش بافت کلاه مدل فرانسوی

 

رج ۶ بافت کلاه فرانسوی : ۳ زنجیره، یک پایه دوبل برجسته از جلو و یک پایه بلند ببافید.

۳ زنجیره زده، روی پایه اول را یک دوبل برجسته ببافید.

کلاه فرانسوی

 

آموزش بافت کلاه فرانسوی

بین دو پایه را یک پایه بلند ببافید.

آموزش بافت کلاه مدل فرانسوی

روی بعدی یک دوبل برجسته ببافید.

آموزش بافت کلاه مدل فرانسوی

بیشتر بخوانید: ۲۵ ایده و تصویر جذاب از رزین اپوکسی روی میز چوبی

 

تا پایان رج ( یک پایه بلند، یک پایه دوبل برجسته از جلو و یک پایه بلند ببافید.

۳ زنجیره زده، روی پایه اول را یک دوبل برجسته، بین دو پایه را یک پایه بلند و روی بعدی یک دوبل برجسته و ۳ زنجیره ) ببافید.

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت کلاه مدل فرانسوی

 

رج ۷ : ۳ زنجیره زده، یک پایه دوبل برجسته از جلو و یک پایه بلند ببافید.

۳ زنجیره زده، روی پایه اول را یک دوبل برجسته، بین دو پایه را یک پایه بلند و روی بعدی یک دوبل برجسته، بین دو پایه را یک پایه بلند و روی آخری دوبل برجسته ببافید.

تا پایان رج ( یک پایه بلند، یک پایه دوبل برجسته از جلو و یک پایه بلند ببافید.

 

آموزش بافت کلاه مدل فرانسوی

 

۳ زنجیره زده، روی پایه اول را یک دوبل برجسته، بین دو پایه را یک پایه بلند، روی بعدی یک دوبل برجسته، بین دو پایه را یک پایه بلند و روی آخری دوبل برجسته و ۳ زنجیره ) ببافید.

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

سومین زنجیره ابتدای

 

رج ۸ : ۳ زنجیره زده، یک پایه دوبل برجسته از جلو و یک پایه بلند ببافید.

۳ زنجیره زده، روی پایه اول را یک دوبل برجسته، بین دو پایه را یک پایه بلند و ۳ دوبل برجسته، بین دو پایه را یک پایه بلند و روی آخری دوبل برجسته ببافید.

تا پایان رج ( یک پایه بلند، یک پایه دوبل برجسته از جلو و یک پایه بلند ببافید.

 

آموزش بافت کلاه مدل فرانسوی

 

۳ زنجیره زده، روی پایه اول را یک دوبل برجسته، بین دو پایه را یک پایه بلند، ۳ دوبل برجسته، بین دو پایه را یک پایه بلند و روی آخری دوبل برجسته و ۳ زنجیره ) ببافید.

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

 

آموزش بافت کلاه مدل فرانسوی

رج ۹ بافت کلاه فرانسوی : ۳ زنجیره زده، یک پایه دوبل برجسته از جلو و یک پایه بلند ببافید.

۳ زنجیره زده، ۷دوبل برجسته و ۳ زنجیره ببافید.

 

بیشتر بخوانید: ایده های عالی برای بازیافت لامپ های قدیمی

زنجیره زده

 

تا پایان رج ( یک پایه بلند، یک پایه دوبل برجسته از جلو و یک پایه بلند ببافید. ۳ زنجیره زده، ۷ دوبل برجسته و ۳ زنجیره ) ببافید.

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

رج ۱۰ و ۱۱ : تکرار رج ۹

آموزش بافت کلاه مدل فرانسوی

آموزش بافت کلاه مدل فرانسوی

 

رج ۱۲ : ۳ زنجیره زده، یک پایه دوبل برجسته از جلو و یک پایه بلند ببافید.

۳ زنجیره زده، یک دوبل رها، ۵ دوبل برجسته، یک دوبل رها و ۳ زنجیره ببافید. تا پایان رج ( یک پایه بلند، یک پایه دوبل برجسته از جلو و یک پایه بلند ببافید.

۳ زنجیره زده، یک دوبل رها، ۵ دوبل برجسته، یک دوبل رها و ۳ زنجیره ) ببافید.

به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

 

آموزش بافت کلاه مدل فرانسوی

رج ۱۳ : ۳ زنجیره زده، یک پایه دوبل برجسته از جلو، یک پایه بلند، ۳ زنجیره و یک پایه بلند همانجا ببافید.

آموزش بافت کلاه مدل فرانسوی

 

۳ زنجیره زده، یک دوبل رها، ۳ دوبل برجسته، یک دوبل رها و ۳ زنجیره ببافید.

تا پایان رج ( یک پایه بلند، ۳ زنجیره و یک پایه بلند همانجا، یک پایه دوبل برجسته از جلو، یک پایه بلند، ۳ زنجیره و یک پایه بلند همانجا ببافید. ۳ زنجیره زده، یک دوبل رها، ۳ دوبل برجسته، یک دوبل رها و ۳ زنجیره ) ببافید.

یک پایه بلند و ۳ زنجیره بافته و به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

آموزش بافت کلاه مدل فرانسوی

آموزش بافت کلاه مدل فرانسوی

 

رج ۱۴ : ۳ زنجیره زده، یک پایه دوبل برجسته از جلو، یک پایه بلند، ۳ زنجیره، ۳ پایه بلند روی پایه رج قبل ببافید.

۳ زنجیره زده، یک دوبل رها، ۱ دوبل برجسته، یک دوبل رها و ۳ زنجیره ببافید.

تا پایان رج ( ۳ پایه بلند روی پایه رج قبل، ۳ زنجیره، یک پایه بلند، یک پایه دوبل برجسته از جلو، یک پایه بلند، ۳ زنجیره و ۳ پایه بلند روی پایه رج قبل ببافید. ۳ زنجیره زده، یک دوبل رها، ۱دوبل برجسته، یک دوبل رها و ۳ زنجیره ) ببافید.

۳ پایه بلند روی پایه رج قبل و ۳ زنجیره بافته و به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

زنجیره بافته

رج ۱۵ : ۳ زنجیره زده، یک پایه دوبل برجسته از جلو، یک پایه بلند، ۳ زنجیره، ۱ پایه بلند، یک پایه دوبل برجسته و یک پایه بلند ببافید.

۳ زنجیره زده، ۳ پایه بلند روی دوبل برجسته رج قبل و ۳ زنجیره ببافید.

تا پایان رج (۱ پایه بلند، یک پایه دوبل برجسته و یک پایه بلند، ۳ زنجیره، یک پایه بلند، یک پایه دوبل برجسته، یک پایه بلند، ۳ زنجیره ببافید.

۳ پایه بلند روی دوبل رج قبل و ۳ زنجیره ) ببافید.

۱ پایه بلند، یک پایه دوبل برجسته و یک پایه بلند و ۳ زنجیره بافته و به سومین زنجیره ابتدای رج بست بزنید.

پایه بلند

تا این رج قطر کلاه ۲۱ سانتیمتر شده است.

آموزش بافت کلاه مدل فرانسوی

رج ۱۶ : ۳ زنجیره زده، یک پایه دوبل برجسته از جلو، یک پایه بلند، ۳ زنجیره ببافید.

تا پایان رج (یک پایه بلند، یک پایه دوبل برجسته، یک پایه بلند، ۳ زنجیره) ببافید.

آموزش بافت کلاه مدل فرانسوی

 

بیشتر بخوانید: کارهای هنری درآمدزا در منزل

رج ۱۶ را تا رسیدن به قطر ۲۷ سانت ادامه دهید.

آموزش بافت کلاه مدل فرانسوی

کلاه گرد

آموزش بافت کلاه مدل فرانسوی

۳ سانتیمتر دیگر بافت را ادامه دهید.

این قسمتِ زیر افتادگی کلاه است.

آموزش بافت کلاه مدل فرانسوی

یک رج دیگر ببافید اما به جای ۳ زنجیره، ۲ زنجیره بزنید.

آموزش بافت کلاه مدل فرانسوی

یک رج دیگر ببافید اما به جای ۲ زنجیره، ۱ زنجیره بزنید.

آموزش بافت کلاه مدل فرانسوی

یک رج بدون زنجیره ببافید(۲ پایه بلند، یک پایه دوبل برجسته)

آموزش بافت کلاه مدل فرانسوی

 

در این رج پایه بلندها ادغام می شوند.

۳ زنجیره و یک دوبل برجسته ببافید.

یک پایه بلند نیمه روی پایه رج قبل یک پایه نیمه روی بعدی بافته و ۳ نخ روی قلاب را بکی کنید.

آموزش بافت کلاه مدل فرانسوی

پایه بلند ادغام

پایه بلند ادغام

دو پایه بلند یکی شده

دو پایه بلند یکی شده

تمام رج یک پایه بلند و یک پایه دوبل برجسته بافته می شود. (پایه اول همان ۳ زنجیره است)

دو پایه بلند یکی شده

کشباف قلاب بافت

کشباف قلاب بافت

حدود ۵ سانت بافت کشبافت رج قبل را تکرار کنید.

لبه کلاه به نظر تنگ می‌آید اما کش می‌آید و کاملا اندازه سر است.

آموزش بافت کلاه مدل فرانسوی

آموزش بافت کلاه مدل فرانسوی

آموزش بافت کلاه مدل فرانسوی

این هم کلاه فرانسوی زیبای

آموزش بافت کلاه مدل فرانسوی

 

 

به این مطلب امتیاز دهید


هفت رژ

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

*** نظر شما برای ما بسیار اهمیت دارد ***

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *