• غلات صبحانه یک غذای کامل

    غلات صبحانه که بیشتر با نام های کورن فلکس (Corn flakes) یا برشتوک معرفی می شوند شکل حجیم شده غلاتی مانند ذرت , گندم , برنج یا جو هستند. یعنی با چرخ و خمیر کردن بلغور غلات مختلف و تحت فشار قرار دادن آن‌ها محصولی حجیم , هوادار و شکننده به عمل می آید. برشتوک […]
    • توسط سعید صیاد رحیم
    • ۳ سال پیش
    • ۰