• مهارتهایی که الزاماً باید در زندگی بدانیم (مهارتهای خانه داری)

    مهارتهای خانه داری : اکثر ما می دانیم که حتما باید برای هر چیزی آماده باشیم نظیر همین موقعیت همه گیری مریضی کرونا که با آن روبرو هستیم . ولی واقعیت این خواهد بود که در برخی موارد احساس پشیمانی خواهیم کرد که برای کنترل مشکلاتی که زندگی پیش رویمان قرار داده ، مهارت لازم […]
    • توسط آزیتا قلی پور
    • ۳ سال پیش
    • ۰