• طالع بینی متولدین بهمن

    . طالع بینی متولدین بهمن: مشخصاتی که می توان برای متولدین بهمن ماه نام برد عجول، از تعریف لذّت می‌برد ، راه و روش خودش رابه طور دائم تغییر می دهد ، منافعش رابه خاطر دیگران به خطر می اندازد ، سخاوتمند است مخصوصاْ در دوستی ، دوستی او عمیق و شکوهمند می باشد ، […]
    • توسط مهسا حسنی
    • ۳ سال پیش
    • ۰