• شرایط نگهداری از گیاه برگ انجیری + روش تکثیر

    شرایط نگهداری از گیاه برگ انجیری : این گیاه گاهی مانسترا و همچنین فیلودندرون نیز نامیده می‌شود برای آموزش شرایط نگهداری و روش تکثیر این گیاه با ما همراه باشید در بی هوش بزرگترین سایت سرگرمی و تفریحی نور و روشنایی مجاورت پنجره با نوروفروغ غیرمستقیم نیم سایه،نیم افتاب نور و روشنایی دلخواه این گیاه میباشد،مواظب اشعه […]
    • توسط آزیتا قلی پور
    • ۳ سال پیش
    • ۰