• مواد‌ غذایی که نباید در یخچال نگهداری شوند

    مواد‌ غذایی که نباید در یخچال نگهداری شوند : تصور همگی ما از یخچال یک ابزار الکتریکی می باشد که ماده‌ها غذایی را برای وقت طویل در آن حفظ خواهیم کرد . این مبحث در مورد‌ اغلب خوردنی ها حقیقت خواهد داشت . منتها بعضی غذا ها طراوت خودشان را در یخچال از دست می‌دهند […]
    • توسط آزیتا قلی پور
    • ۳ سال پیش
    • ۰