• خانه تکانی با طرح ریزی صحیح ؛ از کجا آغاز کنم؟

    خانه تکانی با طرح ریزی صحیح ؛ از کجا آغاز کنم؟ روزهای اسفند اکثر اوقات برای همگی خانواده‌ها، روزهایی به هم ریخته و آکنده‌از کارهای متعدد میباشد. یکی‌از کارهایی که خانواده‌های اهل ایران برای استقبال از سال نو انجام می دهند منزل تکانی میباشد. ممکن میباشد منزل‌تکانی کاری طاقت فرسا و مجال‌بر به لحاظ رسد […]
    • توسط آزیتا قلی پور
    • ۳ سال پیش
    • ۰