• راه های سرگرم کردن کودکان در خانه

    راه های سرگرم کردن کودکان در خانه : امروز چندین شیوه سرگرمی کودک ها در منزل را برای شما شرح خواهیم داد.این آموزشها بوسیله دکتر اسکالار دارای تخصص رشد در مرکز مطالعات پرورش و یادگیری دانشکده کارولینای شمالی برای شما شرح داده خواهند شد.صرفا بازی کردن، تقویت کننده استقلال، خود‌با‌وری، خلاقیت، و مهارت های زبانی […]
    • توسط آزیتا قلی پور
    • ۳ سال پیش
    • ۰