• نماد و پیام گل ها

    نماد و پیام گل ها : در هنگام دادن گل به دیگر افراد مراقب باشید، هر گل پیامی داراست برخی از مسایل برگرفته از سنت می باشند. در طی سال ها، بار ها و بارها ارزیابی گردیده و نسل به نسل منتقل گردیده اند. ممکن میباشد شما تصور کنید که کادو دادن گل دیرین و […]
    • توسط آزیتا قلی پور
    • ۳ سال پیش
    • ۰