• طریقه نگهداری از انواع گل ها 🌸🌹🌺

    طریقه نگهداری از انواع گل ها : گل ها فضای منزل را دل انگیز میکنند . پس وقتی که شاخه های گل می خریم و یا این که از کسی گل کادو می گیریم دوست داریم قدمت نو بودن آن‌ها را ارتقا دهیم . در صدر به چندین نکته که از پیشین تا کنون زبان […]
    • توسط آزیتا قلی پور
    • ۳ سال پیش
    • ۰