• چند داستان کوتاه آموزنده

    چند داستان کوتاه آموزنده : روایت آموزنده و کوتاه پزشک معالج حسابی: یکی از دانشجویانی که تحت لحاظ پزشک حسابی درس میخواند بعد از چندین ترم رد شدن به پزشک معالج حسابیخاطرنشان کرد : شما سه ترم میباشد که مرا از این درس رد میکنید البته اینجانب که نمیخواهم موشک هوا کنم صرفا میخواهم در قریه یک مدرس […]
    • توسط آزیتا قلی پور
    • ۴ سال پیش
    • ۰