• این خوراکی ها را ۸ شب به بعد‌ نخورید

    این خوراکی ها را ۸ شب به بعد‌ نخورید : با ورزش‌ انجام‌دادن ، سالم‌ تغذیه کردن و خواب‌ درست تلاش می نمائید صحت خویش را محافظت کنید؛ منتها میل کردن تنقلات‌ پس از نرمش ، تقلا شما را برای کاهش‌ وزن‌ بی‌فایده می نماید . به اضافه اینکه استعمال بعضی از ماده‌های غذایی پیش […]
    • توسط آزیتا قلی پور
    • ۳ سال پیش
    • ۰