• ۵ مدل‌ فینگر فود مناسب تولد‌

    ۵ مدل‌ فینگر فود مناسب تولد‌ : حتما دیده‌ اید که در عروسی ها یا جشن‌ تولد‌ها‌ خوراکی های لقمه‌ ای خوش‌ خوراکی‌ وجود دارد که به آسانی قادر خواهید بود آنها را میل‌ نمائید . بعضی از آنها به شکل لقمه‌ ای و چندی دیگر با خلال‌ دندان تزیین‌ گشته اند با ما همراه […]
    • توسط آزیتا قلی پور
    • ۳ سال پیش
    • ۰