• چگونه اعتماد به نفس خویش را بالا ببریم؟

    چگونه اعتماد به نفس خویش را بالا ببریم؟ اعتماد به نفس چه میباشد؟ خودباوری یا این که self-confidence به زمینه تلاش و باورتان از معیار همت و کیفیت کوشش شما اشاره می نماید. کلمه و واژه «self» به خویشتن خود شما اشاره می نماید. «confidence» به میزان اعتقاد و باور و متکی بودن به خویش […]
    • توسط آزیتا قلی پور
    • ۳ سال پیش
    • ۰