• چند ترفند برای نظافت شرکت

    چند ترفند برای نظافت شرکت: با نزدیک شدن به زمان خانه تکانی به این نکته هم باید توجه داشت که ادارات و شرکت ها هم باید به تمیز کردن محل کار توجه کنن بعد مدتی اگر تمیز ترین فرد در شرکتی باشید باز هم بعد مدتی باید نظافت کرد و یک تمیزکاری اساسی انجام داد. […]
    • توسط مهسا حسنی
    • ۳ سال پیش
    • ۰