• ۲۰ توصیه طلایی از ثروتمندترین افراد جهان

    ۲۰ توصیه طلایی از ثروتمندترین افراد جهان زندگی فقط اتفاق می افتد، اما این که چه اتفاقی می افتد را ما انتخاب می کنیم. زندگی ای که برای خودتان ایجاد و طراحی می کنید از انتخاب هایی که با گذشت زمان انجام می دهید درست می شود. مطمئنا موارد غیر منتظره ای وجود دارد که […]
    • توسط آزیتا قلی پور
    • ۳ سال پیش
    • ۰