• آموزش ساخت ظرف هفت سین خمیری 

        آموزش ساخت ظرف هفت سین خمیری     آموزش ساخت ظرف هفت سین خمیری : برای این کاسه زیبا به خمیر فیمو یا خمیر چینی که دستور تهیه آن را در انتهای مطلب خواهید دید نیاز داریم. در بخش آموزش ایده و آموزش  با ساخت ظرف هفت سین خمیری با ما همراه شوید. […]