• بررسی بهترین کنسول های بازی ویدیویی

    کنسول های بازی ویدیویی از ابتدا معرفی و عرضه یشان تاکنون دستخوش تغییرات زیادی شده اند. این روزها دیگر با اصول بازی منفردانه در کنسول های بازی روبرو نیستیم. کنسول های قدرتمند خانگی و کنسول های قابل حمل دامنه وسیعی از سرگرمی را به خود اختصاص داده اند که پیشنهادات بسیار قدرتمندی از جمله بازی […]
    • توسط سعید صیاد رحیم
    • ۳ سال پیش
    • ۰